خرید نهال : قیمت نهال : بهترین نهالستان ایران

نهالستان خاورمیانه : خرید نهال : بهترین نهالستان ایران

09121270623 شنبه تا چها شنبه ساعت 8 تا 20
پنجشنبه ها 8 تا 17

قیمت خرید نهال آلبالو در آبدانان | ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷

نهالکده بزرگ تهران | بزرگترین مرکز فروش انواع نهال اصلاح شده در کشور

قیمت خرید نهال آلبالو در آبدانان | ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷

 

قیمت خرید نهال آلبالو در آبدانان .نام علمی آلبالو P. cerasus است.

مناطق تولید و نیاز رشد

گیلاس عموما بین ۳۵-۵۵ درجه شمالی و جنوبی در هر دو نیمکره کاشته میشود. گیلاس و آلبالو از درختان میوه ی مناطق معتدل سرد هستند. این دو گیاه در مناطی که به علت سرما برای درختان هلو و زردآلو نامناسب است، به خوبی رشد میکنند. مقاومت جوانه های گیلاس به سرما بیشتر از هلو و کمتر از گلابی و آلوست و دمای تا حدود ۲۵- درجه ی سانتیگراد را تحمل میکنند؛ ولی مقاومت جوانه های آلبالو بیشتر از گیلاس و به اندازه ی ماومت جوانه های سیب است. نیاز سرمایی جوانه های گیلاس در حدود ۵۰۰-۱۲۰۰ ساعت و نیاز آلبالو ۶۰۰-۱۳۰۰ ساعت زیر ۷ درجه سانتیگراد است.

آلبالو درختی بلندقامت است که ارتفاع آن به ۱۸ تا ۲۰ متر میرسد. شاخه های آن به صورت عمودی رشد میکنند. اما آلبالو کوتاهتر از گیلاس و تاج آن بر خلاف گیلاس، گسترده و پهن است. محصول آلبالو دیرتر از گیلاس میرسد.

قیمت خرید نهال آلبالو در آبدانان | 09120460327

قیمت خرید نهال آلبالو در آبدانان | ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷

آلبالو گیلاس که مشخصات درخت و میوه ی آن حد واسط بین آلبالو گیلاس است، از اختلاط ژنتیکی این دو گونه به وجود می آید.

 

درختان آلبالو و گیلاس در هر نوع خاکی می رویند؛ اما برای گیلاس خاک لیمونی شنی و برای آلبالو خاک لیمونی رسی مناسبتر است. این گیاهان در زمین های خشک و خیلی مرطوب بازدهی ندارند. ریشه ی آلبالو، در مقایسه با گیلاس، در برابر خاک های مرطوب ماومت بیشتری نشان میدهد؛ ولی زهکشی نکردن خاک به گیلاس صدمه میزند. در مناطق خیلی گرم، باید از کاشت این درختان در شیب های جنوبی خودداری کنید؛ زیرا پوست آنها در چنین مناطقی شکاف بر میدارد. درخت آلبالو را به علت سختی پوست تنه، بخصوص به سیب مقاومت زیادی که در مابل سرما، شوری و قلیائیت خاک دارد، میتوان در اغلب مناط، اعم از مناطق مرتفع یا پست، به خوبی کشت و پرورش داد. بزرگترین نقص این گونه، تعداد زیاد ریشه جوش است که به تدریج تمام سطح اطراف درخت را فرا میگیرند. معمولا درختان گیلاس و آلبالو را با بذر و پیوند و گاهی به روش قلمه یا خوابانیدن شاخه تکثیر میکنند. برای پیوند این درختان، از پیوند شکمی، اسکنه و لوله ای استفاده میکنند؛ که پیوند شکمی از همه متداول تر است. به تازگی نیز برای تکثیر گیلاس از روش پیوند قاشی استفاده میشود.

 

برخی از ارقام گیلاس خود ناسازگار و دگرناسازگار هستند و به ارقام گرده دهنده نیاز دارند. اما ارام آلبالو خود بارور هستند و نیازی به ارقام گرده دهنده ندارند. دانه های گرده گیلاس سنگین و بسیار چسبنده اند و به همین دلیل قادر به نقل و انتقال با باد نیستند. فط زنبور عسل میتواند گرده گل را از بساک یک گل به کلاله ی گل دیگر منتقل کند. گیلاس هایی که گوشت سفت دارند، در مقابل ترکیدگی ناشی از باران، مقاوم تر از ارقام گوشت نرم هستند.

واحد صدای مشتری ۰۲۱۶۶۴۶۰۷۴۳-۰۲۱۶۶۴۶۲۷۳۶

مهندس حسینی ۰۹۱۲۳۲۰۵۲۷۱

مهندس سوهانی ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴

مهندس شمس ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷

 

نهال آلبالو بوترمو مشگین‌شهر,خرید نهال آلبالو بوترمو مشگین‌شهر,فروش نهال آلبالو بوترمو مشگین‌شهر,قیمت نهال آلبالو بوترمو مشگین‌شهر,نهالستان آلبالو بوترمو مشگین‌شهر,نهال فروشی آلبالو بوترمو مشگین‌شهر,خرید اینترنتی نهال آلبالو بوترمو مشگین‌شهر,فروشگاه اینترنتی نهال آلبالو بوترمو مشگین‌شهر,بازار فروش نهال آلبالو بوترمو مشگین‌شهر, نهال آلبالو مونت مورنسی مشگین‌شهر,خرید نهال آلبالو مونت مورنسی مشگین‌شهر,فروش نهال آلبالو مونت مورنسی مشگین‌شهر,قیمت نهال آلبالو مونت مورنسی مشگین‌شهر,نهالستان آلبالو مونت مورنسی مشگین‌شهر,نهال فروشی آلبالو مونت مورنسی مشگین‌شهر,خرید اینترنتی نهال آلبالو مونت مورنسی مشگین‌شهر,فروشگاه اینترنتی نهال آلبالو مونت مورنسی مشگین‌شهر,بازار فروش نهال آلبالو مونت مورنسی مشگین‌شهر, نهال آلبالو گیسی مشگین‌شهر,خرید نهال آلبالو گیسی مشگین‌شهر,فروش نهال آلبالو گیسی مشگین‌شهر,قیمت نهال آلبالو گیسی مشگین‌شهر,نهالستان آلبالو گیسی مشگین‌شهر,نهال فروشی آلبالو گیسی مشگین‌شهر,خرید اینترنتی نهال آلبالو گیسی مشگین‌شهر,فروشگاه اینترنتی نهال آلبالو گیسی مشگین‌شهر,بازار فروش نهال آلبالو گیسی مشگین‌شهر, نهال آلبالو محلی مشگین‌شهر,خرید نهال آلبالو محلی مشگین‌شهر,فروش نهال آلبالو محلی مشگین‌شهر,قیمت نهال آلبالو محلی مشگین‌شهر,نهالستان آلبالو محلی مشگین‌شهر,نهال فروشی آلبالو محلی مشگین‌شهر,خرید اینترنتی نهال آلبالو محلی مشگین‌شهر,فروشگاه اینترنتی نهال آلبالو محلی مشگین‌شهر,بازار فروش نهال آلبالو محلی مشگین‌شهر, نهال آلبالو مجاری دیررس مشگین‌شهر,خرید نهال آلبالو مجاری دیررس مشگین‌شهر,فروش نهال آلبالو مجاری دیررس مشگین‌شهر,قیمت نهال آلبالو مجاری دیررس مشگین‌شهر,نهالستان آلبالو مجاری دیررس مشگین‌شهر,نهال فروشی آلبالو مجاری دیررس مشگین‌شهر,خرید اینترنتی نهال آلبالو مجاری دیررس مشگین‌شهر,فروشگاه اینترنتی نهال آلبالو مجاری دیررس مشگین‌شهر,بازار فروش نهال آلبالو مجاری دیررس مشگین‌شهر, نهال آلبالو مجاری پیش رس مشگین‌شهر,خرید نهال آلبالو مجاری پیش رس مشگین‌شهر,فروش نهال آلبالو مجاری پیش رس مشگین‌شهر,قیمت نهال آلبالو مجاری پیش رس مشگین‌شهر,نهالستان آلبالو مجاری پیش رس مشگین‌شهر,نهال فروشی آلبالو مجاری پیش رس مشگین‌شهر,خرید اینترنتی نهال آلبالو مجاری پیش رس مشگین‌شهر,فروشگاه اینترنتی نهال آلبالو مجاری پیش رس مشگین‌شهر,بازار فروش نهال آلبالو مجاری پیش رس مشگین‌شهر, نهال آلبالو پایه گزیلا ۶ مشگین‌شهر,خرید نهال آلبالو پایه گزیلا ۶ مشگین‌شهر,فروش نهال آلبالو پایه گزیلا ۶ مشگین‌شهر,قیمت نهال آلبالو پایه گزیلا ۶ مشگین‌شهر,نهالستان آلبالو پایه گزیلا ۶ مشگین‌شهر,نهال فروشی آلبالو پایه گزیلا ۶ مشگین‌شهر,خرید اینترنتی نهال آلبالو پایه گزیلا ۶ مشگین‌شهر,فروشگاه اینترنتی نهال آلبالو پایه گزیلا ۶ مشگین‌شهر,بازار فروش نهال آلبالو پایه گزیلا ۶ مشگین‌شهر, نهال آلبالو پایه گزیلا ۵ مشگین‌شهر,خرید نهال آلبالو پایه گزیلا ۵ مشگین‌شهر,فروش نهال آلبالو پایه گزیلا ۵ مشگین‌شهر,قیمت نهال آلبالو پایه گزیلا ۵ مشگین‌شهر,نهالستان آلبالو پایه گزیلا ۵ مشگین‌شهر,نهال فروشی آلبالو پایه گزیلا ۵ مشگین‌شهر,خرید اینترنتی نهال آلبالو پایه گزیلا ۵ مشگین‌شهر,فروشگاه اینترنتی نهال آلبالو پایه گزیلا ۵ مشگین‌شهر,بازار فروش نهال آلبالو پایه گزیلا ۵ مشگین‌شهر, نهال آلبالو پایه ماکسیما مشگین‌شهر,خرید نهال آلبالو پایه ماکسیما مشگین‌شهر,فروش نهال آلبالو پایه ماکسیما مشگین‌شهر,قیمت نهال آلبالو پایه ماکسیما مشگین‌شهر,نهالستان آلبالو پایه ماکسیما مشگین‌شهر,نهال فروشی آلبالو پایه ماکسیما مشگین‌شهر,خرید اینترنتی نهال آلبالو پایه ماکسیما مشگین‌شهر,فروشگاه اینترنتی نهال آلبالو پایه ماکسیما مشگین‌شهر,بازار فروش نهال آلبالو پایه ماکسیما مشگین‌شهر, نهال آلبالو پایه آلبالو تلخ مشگین‌شهر,خرید نهال آلبالو پایه آلبالو تلخ مشگین‌شهر,فروش نهال آلبالو پایه آلبالو تلخ مشگین‌شهر,قیمت نهال آلبالو پایه آلبالو تلخ مشگین‌شهر,نهالستان آلبالو پایه آلبالو تلخ مشگین‌شهر,نهال فروشی آلبالو پایه آلبالو تلخ مشگین‌شهر,خرید اینترنتی نهال آلبالو پایه آلبالو تلخ مشگین‌شهر,فروشگاه اینترنتی نهال آلبالو پایه آلبالو تلخ مشگین‌شهر,بازار فروش نهال آلبالو پایه آلبالو تلخ مشگین‌شهر, نهال آلبالو پایه مهلب مشگین‌شهر,خرید نهال آلبالو پایه مهلب مشگین‌شهر,فروش نهال آلبالو پایه مهلب مشگین‌شهر,قیمت نهال آلبالو پایه مهلب مشگین‌شهر,نهالستان آلبالو پایه مهلب مشگین‌شهر,نهال فروشی آلبالو پایه مهلب مشگین‌شهر,خرید اینترنتی نهال آلبالو پایه مهلب مشگین‌شهر,فروشگاه اینترنتی نهال آلبالو پایه مهلب مشگین‌شهر,بازار فروش نهال آلبالو پایه مهلب مشگین‌شهر, نهال آلبالو پایه رویشی مشگین‌شهر,خرید نهال آلبالو پایه رویشی مشگین‌شهر,فروش نهال آلبالو پایه رویشی مشگین‌شهر,قیمت نهال آلبالو پایه رویشی مشگین‌شهر,نهالستان آلبالو پایه رویشی مشگین‌شهر,نهال فروشی آلبالو پایه رویشی مشگین‌شهر,خرید اینترنتی نهال آلبالو پایه رویشی مشگین‌شهر,فروشگاه اینترنتی نهال آلبالو پایه رویشی مشگین‌شهر,بازار فروش نهال آلبالو پایه رویشی مشگین‌شهر, نهال آلبالو سیگانی مشگین‌شهر,خرید نهال آلبالو سیگانی مشگین‌شهر,فروش نهال آلبالو سیگانی مشگین‌شهر,قیمت نهال آلبالو سیگانی مشگین‌شهر,نهالستان آلبالو سیگانی مشگین‌شهر,نهال فروشی آلبالو سیگانی مشگین‌شهر,خرید اینترنتی نهال آلبالو سیگانی مشگین‌شهر,فروشگاه اینترنتی نهال آلبالو سیگانی مشگین‌شهر,بازار فروش نهال آلبالو سیگانی مشگین‌شهر

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قیمت خرید نهال آلبالو در آبدانان | ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

خرید نهال گردو پیوندیخرید نهال گردو پیوندیخرید نهال گردو پیوندی

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :